Bureau WILTING 
Coaching & Training

Achtergrond


Bureau Wilting Coaching & Training heb ik opgericht vanuit de overtuiging dat ieder mens bedoeld is om vrijuit en betekenisvol te leven. En dat je betekenisvol werk mag doen waar je voldoening en energie uit haalt. Je beschikt over eigen unieke talenten en eigenschappen om dit te bereiken. Ik vind het mooi om al die verschillende talenten van professionals onder het voetlicht te brengen, zodat ze bewust kunnen worden ingezet om te doen wat werkt in de gezinnen waar ze bij betrokken zijn. Om niet enkel de (jeugd-, wmo- en participatie) wetten uit te voeren, maar om echt recht te doen aan de jeugdigen en de gezinnen. Door beleid uit te voeren vanuit de bedoeling.

Mijn roots liggen in de jeugdhulpverlening en het voortgezet onderwijs. Sinds 2005 heb ik bij verschillende organisaties gewerkt, waaronder de Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdbescherming en lange tijd als schoolmaatschappelijk werker in het voortgezet onderwijs. En als projectmanager binnen de landelijke proeftuin met als doel de jeugdhulp en jeugdbescherming te verbeteren. Mijn drijfveer is dat ieder kind thuis veilig opgroeit, bij de eigen ouders en familie en dat jeugdprofessionals en docenten zich toegerust voelen om te doen wat nodig is en werkt. Ik geloof in de samenwerking tussen ouders, kinderen, onderwijs en hulpverlening. Waar die krachten zich bundelen gebeuren er mooie dingen.

Ik heb me de afgelopen jaren landelijk ingezet voor verbetering en borging van kwalitatief goede hulp en begeleiding, als lid van het College van Toezicht van de SKJ.