Bureau WILTING 
Coaching & TrainingJanuari 2023: Minister en Staatssecretaris op bezoek

Op 12 januari bezochten Minister Franc Weerwind en Staatssecretaris Maarten van Ooijen onze proeftuin JeugdLink, Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming. Het was fijn om hun oprechte belangstelling te ervaren voor de werkzame ingrediënten die de afgelopen twee jaar echt verbetering brachten in de jeugdzorg. Samenwerken in duo's - waarbij de regie bij het vaste gezicht van het Lokale Team blijft - heeft daadwerkelijk geleid tot ontdubbeling, meer werkplezier en vooral tot betere dienstverlening voor en samenwerking met de gezinnen. We blijven investeren in verdere verbetering, maar mogen volgens de minister ook trots zijn op wat we nu al betekenen voor de Edese gezinnen. De minister sprak uit dat hij onder de indruk is van de positieve energie waarmee de jeugdprofessionals uit het Sociaal Team en JeugdLink zich dagelijks inzetten voor dit belangrijke werk.Lees ook interview "Met JeugdLink inzetten op meer werkplezier"

Ga naar:

https://www.voordejeugdenhetgezin.nl/actueel/weblog/interview/2022/interview-met-jeugdlink-inzetten-op-meer-werkplezier


December 2021: Mooie resultaten met JeugdLink

Afgelopen jaar hebben we met de jeugdprofessionals hard gewerkt aan het ontwikkelen van een nieuwe werkwijze in de jeugdbescherming en jeugdhulp, die leidt tot snellere en betere hulp, ontdubbeling en meer werkplezier. Gedurende de hele periode hebben we de resultaten gemeten met hulp van ervaringsverhalen van de betrokken gezinnen en professionals. Hun feedback is structureel benut om de werkwijze te verbeteren. Het resultaat is verwoord in de beproefde werkwijze, de behaalde resultaten zijn vermeld in de evaluatie.

Van de 62 gezinnen die we met deze nieuwe werkwijze hebben geholpen, konden er 58 in het vrijwillig kader blijven. Wat betreft een doelmatige samenwerking waarbij dubbel werk is voorkomen en waarbij gezinnen niet steeds opnieuw hun verhaal moeten vertellen, kreeg de JeugdLink werkwijze een 7,8 als score versus een 5,6 voor het oude (estafette) werken. Op de vraag in hoeverre een snel en duurzaam perspectief is bereikt voor de jeugdigen en hun gezin, scoorde de JeugdLink werkwijze een 7,1 waar het oude werken een 5,8 scoorde. En met de nieuwe werkwijze is het werkplezier van de jeugdprofessionals toegenomen van een 6,8 naar 8,4.

Oktober 2020: Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming
Proeftuin JeugdLink (Jeugdbescherming Dichterbij)


Het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming is een gezamenlijk programma van de ministeries van J&V en VWS en VNG. Doel van het Toekomstscenario is dat de jeugdhulp en jeugdbescherming effectiever wordt ingericht. Om te ontdekken hoe dat in de praktijk gaat werken, zijn in het land zes pilots gestart, waarvan een in Ede. Samen met Daphne Bottenberg mag ik als projectleider deze pilot leiden. Na een zoektocht naar de juiste mensen staat er nu een team met professionals uit Veilig Thuis, William Schrikker Stichting, Jeugdbescherming Gelderland, de Raad voor de Kinderbescherming en het Edese Sociaal Team. Met deze zes mensen, een teamleider en gedragswetenschapper zullen we de komende maanden een werkwijze ontwikkelen en beproeven, die resulteert in betere, meer effectieve en snellere hulp. Deze werkwijze moet voorkomen dat gezinnen die kampen met een combinatie van complexe problemen van het kastje naar de muur worden gestuurd en steeds hun verhaal opnieuw moeten vertellen. We willen investeren in goede en effectieve ondersteuning, tevreden gezinnen en meer werkplezier bij de betrokken jeugdprofessionals. Een onafhankelijk bureau gaat de resultaten periodiek monitoren om te meten en borgen dat we echt de goede dingen doen. Een waardevolle taak vanuit de gemeente Ede en de regio Foodvalley!
Juli 2020: Zomeren

 Zomer, een tijd van warmte en zon. Van zomervakantie en tot rust komen. Al zal dit voor de meesten van ons een andere zomer dan anders zijn. Door de coronamaatregelen is menig reisplan afgelast of omgeboekt. De scholen in het land sluiten langzaam aan de deuren, al dan niet na een korte periode summer school. Zomer... vakantie... ook in anders dan andere tijden is een periode van rust van belang. Even niets moeten. Tijd voor elkaar. Tijd om te bezinnen en nieuwe plannen te maken: Zomeren. Bureau Wilting gaat nog even door. Wij sluiten in augustus de deuren. Om in september er weer helemaal te zijn voor u, voor jou. Een mooie zomer gewenst! 


Mei 2020: Samen bouwen aan Veiligheid

Hoe graag we ook anders willen: huiselijk geweld en kindermishandeling komen in Nederland nog te vaak voor. Voor kinderen en ouders kan het lastig zijn om hulp te vragen. Uit angst voor wat er gaat gebeuren of uit schaamte. Vanuit mijn praktijk weet ik hoe belangrijk het is om praten over onveiligheid veilig te maken. Dat kan door jeugdigen zelf inspraak en regie te geven in oplossingen. Door met begrip samen met ouders en kinderen te zoeken naar wat voor hen werkt. Door vertrouwelijk om te gaan met wat er wordt verteld. Door eerlijk en duidelijk te zijn zodat zij weten welke keuzemogelijkheden ze hebben. Door te versterken wat er goed gaat. Dan gebeuren er mooie dingen. Over dit thema is een prachtige documentaire in de maak met Team-Kim en Minderaamedia, waaraan ik namens Wilting Coaching en Training een bijdrage mocht leveren. Ook geef ik trainingen op maat aan jeugdprofessionals en op scholen. Zo bouwen we samen aan veiligheid. Wordt vervolgd.Januari 2020: Over lopen 

Ken je dat? Je zit in de klas. Je kan je niet meer concentreren. Je hoofd is vol. Maar de les is nog maar op de helft en de docent nog lang niet uitgepraat. Het is alsof iemand door schenkt als de koffiekop allang vol is. De kop loopt over. Net als jij: je verandert in een wiebelende spraakwaterval. Zo is het voor veel leerlingen dagelijks. Een korte concentratieboog leidt helaas nog regelmatig tot onbegrip van de omgeving.


Maar niet bij Max. Hij leerde zichzelf met hulp van coaching hierin goed kennen en kon aan zijn docenten van het Marnix College in Ede uitleggen hoe het bij hem werkt aan de hand van het voorbeeld van de kopjes. Zijn docenten - echte toppers - boden vervolgens maatwerk. Ze spraken met Max af dat hij een time-out mag nemen als zijn kop vol zit. Door een rondje door de school te lopen kan hij zijn hoofd weer legen en de les goed verder volgen. Wat mooi om te zien hoe deze jongen met ADHD dankzij inzicht, coaching en betrokken docenten zijn weg nu vindt binnen het reguliere voortgezet onderwijs. 

* Om privacyredenen is de naam Max fictief. De echte naam van Max is bij Wilting Coaching & Training bekend.

Dit is wat klanten over de begeleiding van Wilting Coaching & Training aangeven:

"In het onderwijs heb ik drie jaar samengewerkt met Annette. Annette is iemand die oplossingsgericht is ingesteld; ze stelt de persoon en het toekomstperspectief centraal en niet het probleem; ze start bij de kracht van iemand in plaats van bij de beperking. Annette heeft een heldere en vooruitstrevende kijk op zaken. Met haar analytisch vermogen lukt het Annette al na enkele gesprekken om iemand weer in beweging te krijgen en op het juiste pad te begeleiden. Een kwaliteit van Annette is dat zij heel goed kan luisteren en daardoor iemand stimuleert om zelf tot een passende oplossing te komen. Ik zou Annette van harte aanbevelen als coach!" Floor (begeleider passend onderwijs)


"Ik vond het lastig toen mijn ouders gingen scheiden. Het hielp mij om hierover te praten. Nu kan ik beter omgaan met alle ervaringen". Lucas


"Ik leerde met een bijzondere ervarings-oefening dat ik mijn perfectionistische kant teveel aan het woord liet. Ik kreeg door hoe ik mijn relaxte kant bewust kan inzetten. Nu voel ik me veel fijner. Ik heb meer zelfvertrouwen en ervaar minder stress". Anne


"Niet alle dingen zijn op te lossen. Annette heeft mij geleerd om om te gaan met de moeilijke omstandigheden van een van mijn ouders. Ik heb daar mijn weg in kunnen vinden en dat heeft alles veel makkelijker gemaakt. Ik heb veel aan de coaching gehad". Anoniem

 "Ons kind stond lang niet open voor hulp, wilde het zelf doen. Maar door de directe en humorvolle benadering voelde ons kind zich meteen prettig en kon het zich ontwikkelen". Jos en Ineke